Privacy policy


Når du køber varer på vores webshop www.Copenhagenluxe.dk behandler vi de personoplysninger, som du giver os, såsom dit navn, dine kontaktoplysninger, samt betalings oplysninger. Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at kunne leverer din ordre, behandle dine returvarer og administrere din kundekonto (Såfremt denne er oprettet af dig). 

Hvem deler vi dine oplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med vores logistikpartner, for at kunne levere din ordre. 

Dine rettigheder
Du har ret til efter anmodning at få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer eller på anden vis behandler om dig. Du har ligeledes retten til at få berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger, og under visse omstændigheder har du ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger eller kræve, at vi sletter dine personoplysninger, uden af dette påvirker lovligheden af den behandling, som blev baseret på samtykke før tilbagekaldelsen af dette. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og i henhold til EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR) kan du bede om at modtage dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt format, således at personoplysningerne nemt kan overføres til dig eller en anden dataansvarlig valgt af dig. 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, opfordre du til at kontakte os.